ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

Βούππερταλ, 02 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές / οι Συμπατριώτισσες / ες

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εκλογική

διαδικασία που αφορούσε στην ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής

Επιτροπής της  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ, έληξε ομαλά την Κυριακή 02 Μαΐου 2010, με την υπογραφή του Πρακτικού Αρχαιρεσιών από την

Εφορευτική Επιτροπή

Τα επίσημα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας περιέχονται στο Πρακτικό

Αρχαιρεσιών που εντός των επομένων ημερών θα επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο

Βούππερταλ και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα προς ενημέρωσής σας.

Κατά την διαδικασία καταμέτρησης και διαλογής βρέθηκαν 118

(εκατόν δέκα οκτώ) ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 118 (εκατόν δέκα οκτώ) έγκυρα ψηφοδέλτια, άκυρα 0 (μηδέν) λευκά 3 (τρία). Από τα 118

έγκυρα ψηφοδέλτια, ο συνδυασμός «ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» έλαβε 58 (πενήντα οκτώ) ψηφοδέλτια, ο συνδυασμός «ΔΙΑΣΠΟΡΑ» 41 (σαράντα ένα), ο συνδυασμός «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε 16 (δέκα έξι).

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Κοινότητας, ορίστηκαν σύμφωνα με τις έδρες

που κατέλαβε ο κάθε συνδυασμός και έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται 9 (εννέα) τακτικά μέλη , οι

ακόλουθοι :

Ονοματεπώνυμο Αριθμός ψήφων

1)

—–Παρίδης Γεώργιος—————————9—-         πρόεδρος

2)

—–Στεργιόπουλος Ιωάννης———-——–9—-        αντιπρόεδρος

3)

—–Σιντόρης Κωνσταντίνος——————6—                        γραμματέας

4)

—–Αδαμίδης Νικόλαος————————-5—-        ταμίας

5)

—–Γκούσαλη Σουλτάνα——————————        μέλος

6)

—–Αθανασιάδου Κυριακή————————–        μέλος

7)

—–Καζαντζής Ιωάννης——————————-         μέλος

8)

—–Τόρης Δημήτριος———————————–

9)

—–Σαββίδης Ελευθέριος————————–                       μέλος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται 3 (τρία) τακτικά μέλη, οι ακόλουθοι :

Ονοματεπώνυμο Αριθμός ψήφων

1)

—–Ασλανίδης Κωνσταντίνος———–9——–

2)

—–Τσουλφάς Χαρίλαος——————–9——-

3)

—–Ζυγάς Ιωάννης—————————–9——-

Αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Ο.Ε.Κ.

Ονοματεπώνυμο Αριθμός ψήφων

1)

—-Καζαντζής Ιωάννης———————–9——

2)

—- Στεργιόπουλος Ιωάννης —————9

Η Εφορευτική Επιτροπή

Μπακαλούδης Κωνσταντίνος

Χαλκιάς Αθανάσιος

Wuppertal, 02 Mai 2010

Wahlprotokoll

Neuwahl des Vorstands und der Kassenprüfer am 02.05.2010

Wahlleiter :       Konstantinos Bacaloudis          Schriftführer: Athanasios Chalkias

Beisitzer :         Panagiotis Antoniou

Wahlberechtigte Mitglieder: 370                        Anwesenheitsliste:        ja

Es haben gewählt (Mitglieder): 118                   Gültige Stimmen:           118

Davon entfallen folgende Stimmen auf die jeweiligen Listen,

NEES  DYNAMEIS 58  Stimmen                 49,15%

DIASPORA 41  Stimmen                 34,75%

DIMIOURGIKI  POREIA 16  Stimmen                 13,56%

ENTHALTUNG 3  Stimmen                   2,54%

Die Sitzverteilung für den 9-Köpfigen Vorstand wurde nach dem Verhältniswahlrecht vorgenommen und wie folg besetzt:

Name Vorname

Erster Vorsitzender:                  _Georgios Paridis __________________________

Zweiter Vorsitzender:               _Ioannis Stergiopoulos______________________

Schriftführer:                            _Konstantinos Sintoris______________________

Kassierer:                                _Nikolaos Adamidis________________________

Vorstandsmitglied:                    _Kyriaki Athanasiadou______________________

„                                  _Soultana Gousali__________________________

„                                  _Ioannis Kazantzis_________________________

„                                  _Dimitrios Toris___________________________

„                                  _Eleftherios Savvidis________________________

Als Kassenprüfer wurden gewählt:

Name Vorname

_Konstantinos Aslanidis_____________________

_Charilaos Tsoulfas________________________

_Ioannis Zygas____________________________

Der Wahlausschuss