Κάλαντα Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα

Καλήν εσπέραν άρχοντες
κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
να πω στ΄ αρχοντικό σας

weihntrenn
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλη
οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η φύσις όλη

weihntrenn
Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών
και ποιητής των όλων

weihntrennΠλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το δόξα εν υψίστοις
και τούτο άξιον εστιν
η των ποιμένων πίστις

weihntrenn
Εκ της Περσίας έρχονται
τρεις Μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρόν τους οδηγεί
χωρίς να λείψει ώρα

weihntrenn
Έφτασαν στην Ιερουσαλήμ
με πόθον ερωτώσι
πού εγεννήθη ο Χριστός
να πα να τον ευρώσιν

weihntrenn
Διά Χριστόν ως ήκουσεν
ο βασιλεύς Ηρώδης
αμέσως εταράχτηκε
κι έγινε θηριώδης

weihntrenn
Ότι πολλά φοβήθηκε
διά την βασιλείαν
μην του την πάρει ο Χριστός
και χάσει την αξίαν

weihntrenn
Κράζει τους Μάγους και ρωτά
που ο Χριστός γεννάται
εις Βηθλεέμ μην ξεύροντες
ως η Γραφή διηγάται

weihntrenn
Τους είπε να υπάγωσι
και όπου τον ευρώσι
να τόνε προσκυνήσωσι
κι ευθύς να του ειπώσι

weihntrenn
Όπως υπάγη και αυτός
για να τον προσκυνήση
μισόδολος μισόθεος
για να τον αφανίση

weihntrenn
Βγαίνουν οι Μάγοι τρέχοντες
και τον αστέρα βλέπουν
φως θεϊκόν κατέβαινεν
και με αυτό προστρέχουν

weihntrenn
Φθάνουσι εις το σπήλαιον
βλέπουν την Θεοτόκον
που κράτα στας αγκάλας Της
τον άγιον της τόκον

weihntrenn
Γονατιστοί τον προσκυνούν
και δώρα του χαρίζουν
σμύρνα χρυσόν και λίβανον
Θεόν τον ευφημίζουν

weihntrenn
Την σμύρνα μεν ως άνθρωπον
χρυσόν ως βασιλέα
και λίβανον δε ως Θεόν
σ’ όλη την ατμοσφαίραν

Ein Gedanke zu „Κάλαντα Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα

  • 20. Dezember 2009 um 22:16
    Permalink

    Ein­fach wun­der­bar alle Stro­phen zu lesen — und sin­gen. Mir waren seit mein­er Kind­heit nur die ersten vier bekan­nt. Eine echte Bere­icherung dieser vol­lkommene Text! Vie­len Dank.

Kommentare sind geschlossen.