Ανακοίνωση του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

Σχετικά με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Εξωτερικό και μετά από επικοινωνία με το ΥΠΕΠΘ κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1)      Δεν τίθεται θέμα κλεισίματος αμιγώς ελληνικών σχολείων.

2)      Θα συνεχίσει η ενισχυτική διδασκαλία και δεν τίθεται θέμα κατάργησής της.

3)      Θα γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού δυναμικού και της σπατάλης του δημόσιου χρήματος δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.

4)      Δεν τίθεται θέμα κατάργησης των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας. Απλά το ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει σε σύμπτυξη τμημάτων με πολύ μικρό αριθμό μαθητών στην ίδια πόλη ή σε όμορη περιοχή.

5)      Η ενδεχόμενη μείωση του αριθμού συντονιστών εκπαίδευσης δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων μας καθώς θα υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Κώστας Τάτσης

Γραμματέας Τομέα