Ellas News

Ανοικτή επιστολή – διαμαρτυρία

Βόννη, 18–5‑2011

Ανοικτή επιστολή – διαμαρτυρία

Προς τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κυβερνήσεως
κύριο Γεώργιο Παπανδρέου
Αθήνα

Κύριε Πρωθυπουργέ,
εκφράζοντας τα αισθήματα απογοήτευσης που διακατέχουν τον Ελληνισμό της Γερμανίας διαμαρτυρόμαστε τόσο για την κατάργηση των Προξενείων της χώρας μας σε Αννόβερο, Κολωνία και Λειψία, όσο και για την περιφρόνηση που επέδειξε η κυβέρνησή σας, απαξιώνοντας να απαντήσει καν στις πολλαπλές έγγραφες εκκλήσεις της ΟΕΚ και των Ελληνικών Κοινοτήτων που πλήττονται από το μέτρο αυτό.
Ο Ελληνισμός της Γερμανίας έχει επίγνωση της δεινής οικονομικής θέσεως στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, εξ αιτίας της οποίας η κυβέρνηση προβαίνει στην λήψη επώδυνων μέτρων, προκειμένου να περιστείλει δαπάνες. Και έχει αποδείξει ότι στηρίζει την πατρίδα στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται. Θα περίμενε κανείς ωστόσο τέτοιες αποφάσεις να λαμβάνονται ύστερα από στοιχειώδη διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και τους υπεύθυνους φορείς τους, ώστε να αποφεύγονται τετελεσμένα και να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις τους.
Έχομε την εντύπωση, ότι οι καταργήσεις των διπλωματικών υπηρεσιών γίνονται αβασάνιστα και χωρίς σχεδιασμό, ενώ για μας είναι κάτι περισσότερο από αμφίβολο το οικονομικό όφελος της καταργήσεώς τους. Άλλωστε μια διπλωματική αντιπροσωπεία δεν εκδίδει μόνο διαβατήρια, αλλά δίνει γενικά το «παρών» στη χώρα υποδοχής σε διεθνούς χαρακτήρα εκδηλώσεις, σε δημόσιες συζητήσεις κ.ο.κ. με πολλαπλά, όχι μόνο οικονομικά οφέλη για τη χώρα.
Η Ομοσπονδία μας είχε επισημάνει ότι σωρεία προξενικών διαδικασιών θα μπορούσαν να γίνονται εγγράφως και να διεκπεραιώνονται μέσω Διαδικτύου ή μέσω των ταχυδρομείων που τουλάχιστον στη Γερμανία έχουν το δικαίωμα ταυτοποίησης. Τα Προξενεία θα μπορούσαν ακόμη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και Σάββατο, έστω μια φορά τον μήνα. Αντιθέτως μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η επανειλημμένη εξαγγελία δημιουργίας ΚΕΠ για τους απόδημους, αλλά ούτε και έχουν υιοθετηθεί προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για εξυπηρέτηση των αποδήμων μέσω των Ελληνικών Κοινοτήτων.
Αντ’ αυτού συνεχίζει να μην είναι δυνατή η παροχή ούτε καν πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή από τηλεφώνου. Κατά συνέπεια απαιτούνται κατά κανόνα τουλάχιστον δύο ή τρεις προσελεύσεις στο Προξενείο, συχνά από αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων, ώσπου να διεκπεραιωθεί μια υπόθεση. Η δε επίσημη τοποθέτηση ανώτατου διπλωμάτη «Και τί να κάνουμε; Θα φωνάξουν, θα κουραστούν και σ’ ένα εξάμηνο θα συνηθίσουν στη νέα κατάσταση» μόνο να εξοργίζει μπορεί. Βέβαια, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και για τα ίδια τα εναπομένοντα Προξενεία, αφού καλούνται να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο τώρα φόρτο εργασίας με το ίδιο προσωπικό.
Με την κατάργηση των τριών Προξενείων, χωρίς παράλληλο εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό της λειτουργίας των υπολοίπων πέντε και του προξενικού τμήματος της Πρεσβείας, η Πολιτεία υποβάλλει τον απόδημο σε ταλαιπωρίες και δυσβάστακτα οικονομικά βάρη, προκειμένου να του παράσχει τις μονοπωλιακού χαρακτήρα υπηρεσίες της. Αλλά έτσι ενισχύεται στους απόδημους η αίσθηση ότι είναι έρμαια αποφάσεων του Μητροπολιτικού Κέντρου, αφού ο τρόπος που λαμβάνονται τους υπενθυμίζει ότι στερούνται πολιτικών δικαιωμάτων.
Απευθύνομε ύστατη έκκληση προς την κυβέρνηση και σ’ εσάς προσωπικά κύριε Πρωθυπουργέ, να αναβληθεί η κατάργηση των τριών Προξενείων, μέχρις ότου δρομολογηθεί ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός των προξενικών λειτουργιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κώστας Δημητρίου                Μανώλης Ανέστης
Πρόεδρος                    Γραμματέας

Quelle: OEK www.oekg.de