Οι Τούρκοι έχουν κινητοποιήσει μία παγκόσμια εκστρατεία για την μη αναγνώριση της Γενοκτονίας

Το MSNBC πραγματοποιεί μία έρευνα για το αν η Γενοκτονία των Αρμενίων θα πρέπει να αναγνωριστεί από τις ΗΠΑ ή όχι. Tα αποτελέσματα δείχνουν ώς εξής: “Ναι” 20%, “Όχι” 80% !
Οι Τούρκοι έχουν κινητοποιήσει μία παγκόσμια εκστρατεία για την μη αναγνώριση της Γενοκτονίας (να ψηφίσουν “Όχι” στην έρευνα) αλλά εμείς δεν θα πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Η Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, μεταξύ άλλων από τους Τούρκους ενάντια στην Ανθρωπότητα, και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστεί.
Παρακαλώ πολύ ψηφίστε “ΝΑΙ” (YES) στην ακόλουθη σελίδα και προωθήστε αυτό το μήνυμα σε όποιον γνωρίζετε.
http://www.msnbc.msn.com/id/21253084

MSNBC führt eine Befra­gung durch, bezüglich der Anerken­nung des Genozids an den Arme­niern seit­ens der US-Amerikan­er. Die Türkischen Nation­al­is­ten leg­en sich mit ein­er großan­gelegten Kam­pagne ins Zeug, damit viele Men­schen mit NEIN abstim­men. Wir bin sich­er, dass wir alles dieses ver­hin­dern möcht­en, deswe­gen die Bitte: Stimmt mit JA (YES) ab und informiert alle Bekan­nten und Fre­unde wie nur irgend­wie möglich daran teilzunehmen.
http://www.msnbc.msn.com/id/21253084