Η ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ΣΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ

Η Βικιπαίδεια σα

Ποντιακά

τα Ρωμαίικα τη Πόντονος 

Ελάτε, εμπάτε, τερέστε κ΄βοηθέστε!

 

Ανοιχτόν εγκυκλοπαίδεια ντο γράφκεται και τρανείν απ’ ατείντς π’ θέλνε.

Φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε την Βικιπαίδεια, την εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχομένου που γράφεται συμμετοχικά (Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit).
Την 23η Σεπτεμβρίου 2007 τέθηκε σε λειτουργεία η δοκιμαστική έκδοση της Ποντιακής Βικιπαίδεια, με πρότυπο την ελληνική και την αγγλική.
Λέγοντας «ποντιακή» εννοούμε ότι τα άρθρα της θα γράφονται στην ποντιακή διάλεκτο. Στόχος είναι φυσικά να καλυφθούν κυρίως τα «ποντιακά θέματα», αλλά όχι μόνο.
Έτσι π.χ. η ποντιακή Βικιπαίδεια μπορεί να περιέχει άρθρα πολιτιστικού περιεχομένου, ποντιακής ιστορίας, ποντιακών πόλεων, χωρών ή και συνταγών μαγειρικής, επίσης όμως και άρθρα για ξένες χώρες, σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες, ποδοσφαιρικές ομάδες ή οτιδήποτε άλλο τηρεί το κριτήριο της εγκυκλοπαιδικότητας.
Η πρόταση για δημιουργία ποντιακής Βικιπαίδεια εγκρίθηκε μερικώς από το αρμόδιο όργανο και βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες σε δοκιμαστική φάση, ενώ η ολική έγκριση αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2008!
Βασικό κριτήριο για την τελική έγκριση είναι η δημιουργία μιας (έστω και μικρής) διαδικτυακής κοινότητας (online community), που θα γράφει καινούρια ή θα βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντα άρθρα που και που και έτσι θα συγκεντρώνει γνώση στα ποντιακά, σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (GFDL), η οποία περιγράφεται στην διεύθυνση: “http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ποντιακή είναι μετά την νεοελληνική και την αρχαιοελληνική η τρίτη χρονολογικά Ελληνική εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο, γεγονός που οφείλεται σε κάποιους νέους ανθρώπους και στην εργατικότητα τους, οι οποίοι είναι άξιοι αναφοράς.
Ο εμπνευστής ήταν ο Consta (Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη) και βρήκε κατα κύριο λόγο άξιους συμπαραστάτες στο πρόσωπο του Sinopeus (Ηλία από το Ομπερχάουζεν), ο οποίος εκτελεί και χρέη διαχειριστή, αλλά και του γραφόντος (Makedonier), ενώ κατά δεύτερο λόγο στο 16χρονο Zadiak (Ζαχαρία Διακονικολάου από τη Ρόδο) και τον Omnipaedista.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους περίπου 3 με 4 εκατομμύρια Έλληνες ποντιακής καταγωγής (ένας εξ΄αυτών και ο γράφων) αφενός μεν να δείξουνε παρουσία σε έναν ιστότοπο παγκοσμίως γνωστό (Wikipedia), αφετέρου δε να έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ιδιέτερα υπερήφανοι για το ιστορικό αυτό γεγονός, καθώς η ηλικίας 3 χιλιετιών γλώσσα τους, στο εξής, θα είναι -πέρα από καθομιλουμένη- περισσότερο χρήσιμη και δε θ΄αποτυπώνεται πλέον μόνο για την απαγγελία ανέκδοτων, μικρών ποιημάτων και μοιρολογιών, αλλά και ως  ένα πλήρες μέσο επικοινωνίας και φορέας του ζωντανού πολιτισμού τους.
Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν τον ιδεαλισμό και ενθουσιασμό να συνεισφέρουν ως χρήστες στο έργο αυτό.
Χτίετεν η Ποντιακή Βικιπαίδεια
Διεύθυνση: ” http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/pnt/Αρχικόν σελίδα ”

Ελάτε, εμπάτε, τερέστε κ΄βοηθέστε!
Βαλέστε και σεις το εξέρετεν αέτς για να τρανείν.

Εκ των συνιδρυτών
Παπαδόπουλος Δ. Ευστάθιος